----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for day :December 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day   Temp     Wind    Gust    Rain    Max Temp   Min Temp  Av Hum  Av Baro    Av Dir    Wind run  Windchill Sunshine ET Max Solar Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01   03.0C  03.2m/s  11.8m/s  04.4mm    04.9C    01.2C   083%   1013.5 hPa   300 (WNW) 276.5km  -3.9C  01:24  0.6  46.0  0.0  
 02   02.8C  02.7m/s  11.3m/s  02.0mm    05.8C    00.8C   082%   1015.7 hPa   276 ( W ) 233.4km  -4.5C  04:06  0.6  90.0  0.0  
 03   07.8C  05.3m/s  14.9m/s  15.8mm    08.9C    05.8C   090%   1007.8 hPa   225 ( SW) 460.1km  01.7C  00:00  1.1  12.0  0.0  
 04   08.6C  07.6m/s  22.1m/s  03.8mm    10.4C    06.1C   078%   1000.5 hPa   226 ( SW) 656.9km  -0.2C  00:06  1.7  39.0  0.0  
 05   06.1C  09.0m/s  35.0m/s  09.2mm    08.1C    03.3C   079%   0985.0 hPa   260 ( W ) 776.7km  -3.4C  00:18  1.6  42.0  0.0  
 06   04.8C  04.6m/s  16.5m/s  04.6mm    06.2C    03.2C   080%   0983.7 hPa   275 ( W ) 397.4km  -1.2C  03:00  0.9  37.0  0.0  
 07   02.6C  03.2m/s  12.4m/s  05.4mm    04.1C    00.8C   087%   0990.8 hPa   272 ( W ) 278.7km  -3.9C  01:18  0.4  39.0  0.0  
 08   04.3C  05.6m/s  22.1m/s  12.0mm    07.6C    01.1C   082%   0968.3 hPa   165 (SSE) 486.2km  -4.5C  00:00  1.0  16.0  0.0  
 09   02.7C  04.3m/s  22.1m/s  04.0mm    04.6C    00.8C   081%   0990.2 hPa   341 (NNW) 371.8km  -4.8C  00:54  0.7  47.0  0.0  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for the month of December 2019
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Average temperature   = 4.8C
 Average humidity    = 82%
 Average dewpoint    = 1.9C
 Average barometer    = 995.2 hPa
 Average windspeed    = 5.1 m/s
 Average gustspeed    = 7.2 m/s
 Average direction    = 254 (WSW)
 Rainfall for month   = 61.2 mm
 Rainfall for year    = 836.2 mm
 Maximum rain per minute = 0.4 mm on day 05 at time 07:37
 Maximum temperature   = 10.4C on day 04 at time 07:16
 Minimum temperature   = 0.0C on day 05 at time 06:05
 Maximum humidity    = 95% on day 03 at time 15:12
 Minimum humidity    = 61% on day 09 at time 19:28
 Maximum dewpoint    = 7.8C on day 03 at time 15:12
 Minimum dewpoint    = -3.9C on day 09 at time 19:28
 Maximum pressure    = 1017.0 hPa on day 02 at time 14:13
 Minimum pressure    = 960.0 hPa on day 08 at time 11:51
 Maximum windspeed    = 22.1 m/s from 304( NW) on day 05 at time 06:11
 Maximum gust speed   = 35.0 m/s from 203(SSW) on day 05 at time 06:57
 Maximum heat index   = 10.4C on day 04 at time 07:16
 Avg daily max temp :6.7C
 Avg daily min temp :2.6C
 Growing degrees days :0.0 GDD
 Total windrun = 3937.7km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 01:24hrs ,ET :0.6 mm ,46.0 W/m ,0.0 uv
 02 04:06hrs ,ET :0.6 mm ,90.0 W/m ,0.0 uv
 03 00:00hrs ,ET :1.1 mm ,12.0 W/m ,0.0 uv
 04 00:06hrs ,ET :1.7 mm ,39.0 W/m ,0.0 uv
 05 00:18hrs ,ET :1.6 mm ,42.0 W/m ,0.0 uv
 06 03:00hrs ,ET :0.9 mm ,37.0 W/m ,0.0 uv
 07 01:18hrs ,ET :0.4 mm ,39.0 W/m ,0.0 uv
 08 00:00hrs ,ET :1.0 mm ,16.0 W/m ,0.0 uv
 09 00:54hrs ,ET :0.7 mm ,47.0 W/m ,0.0 uv
 10 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 11 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 12 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 13 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 14 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 15 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 16 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 17 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 18 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 19 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 20 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 21 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 22 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 23 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 24 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 11:05 hrs
 Sunshine hours year to date= 1413:19 hrs
 -----------------------------------
 Daily rain totals
 -----------------------------------
 04.4 mm on day 1
 02.0 mm on day 2
 15.8 mm on day 3
 03.8 mm on day 4
 09.2 mm on day 5
 04.6 mm on day 6
 05.4 mm on day 7
 12.0 mm on day 8
 04.0 mm on day 9